Det politiska spelet bakom 1:a världskrigets utbrott.

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vilka politiska faktorer låg bakom första världskriget?
Svar: 

Tack för att Du använder Dig av "Bibblan svarar"! :)

Det är ett fascinerande och i högsta grad intressant ämne! :) En liknande fråga har tidigare besvarats så här.

Man kan väl säga att i korthet delade de europeiska stormakterna in världen i intressesfärer. På sina håll kolliderade dessa intressen som i Afrika mellan Frankrike och Storbritannien och i Centralasien mellan Ryssland och Storbritannien. Inga parter ville ha krig så därför valde man att samarbeta och bildade Trippelententen eller mer populärt bara Ententen. Som en reaktion på denna, bildade Italien, Tyskland och Österrike-Ungern Trippelalliansen. Vid krigsutbrottet drog sig Italien ur och valde Ententen istället. Kvar blev då de s.k. Centralmakterna som ju då var Tyskland och Österrike-Ungern.

I alla fall, skotten i Sarajevo och efterspelet till denna händelse blev startskottet till 1:a världskriget p.g.a. dessa ovan nämnda politiska allianser. Sarajevo var vid denna tid en stad i dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Mördaren Gavrilo Princip var en serbisk nationalist som drömde om ett Storserbien där även det av Österrike-Ungern ockuperade Bosnien-Herzegovina skulle ingå. (Serbien var då en monarki allierad med Ententen.) Efter mordet på ärkehertigen och hans gemål, fick Serbien ett ultimatum av Österrike-Ungern, där en av punkterna var att kriminalpoliser m.fl. från dubbelmonarkin, skulle få söka igenom serbiskt territorium. Just på denna punkt i ultimatumet vägrade man, varpå Österrike-Ungern förklarade Serbien krig. Både Ryssland och Serbien var slaviska nationer och hade starka band. Eftersom Serbien och Ryssland var allierade och Ryssland var en del av Ententen, började snart krigsförklaringarna hagla mellan å ena sidan Ententen och dess allierade och Trippelalliansen och deras allierade å den andra. Till slut var 1:a världskriget ett faktum.Vill Du veta mer kan jag rekommendera följade lästips om hur och varför kriget började:
 

  • Fromkin, David. "Europas sista sommar: vem startade första världskriget?"
  • Jordan, David. "Ett imperiums fall : Österrike-Ungern, Italien, Balkan och Afrika". Del 4 i Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks (SMB) serie Första världskriget.
  • Nieberg, Michael S. "Västfronten 1914-1916 : från Schlieffenplanen till Verdun och Somme". Del 1 i SMB:s serie Första världskriget.
  • Nieberg, Michael S. & Jordan, David. "Östfronten 1914-1920 : från Tannenberg till tysk-polska kriget". Del 3 i SMB:s serie Första världskriget.

 

21 september 2014 - 14:06