Vilka områden i Stockholms Län är mest drabbade av depression?

Besvarad av Jessica Ralsgård
Fråga: 
Vilka områden i Stockholms Län är mest drabbade av depression? Jag hittar ingen bra källa på internet.
Svar: 

Hej!
Försäkringskassan gör en rapportserie som heter Korta Analyser.
Där presenteras aktuell statistik och analys i ett kort format.
2016 publicerades en analys som heter Psykisk ohälsa (Korta analyser 2016:2).
I den hittar du statistik över psykisk ohälsa i Sveriges kommuner och län.

29 april 2020 - 9:23