Vilka olika typer av vävnader finns i kroppen?

Besvarad av Jenny Funestad
Fråga: 
Vilka olika typer av vävnader finns i kroppen?
Svar: 

Kroppens olika vävnader kan delas in i fyra större grupper: epitelvävnad, stödjevävnad, nervvävnad och muskelvävnad.
Inom respektive grupp finns dessutom flera olika typer av vävnader. 

På 1177:s hemsida kan du läsa mer om typerna och deras och olika funktioner:

https://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Kroppen/Kroppens-byggstenar/Celler-och-vavnader/#section-1

17 februari 2019 - 0:31

Kategorier