Vilka olika riktningar finns det inom kristendomen?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Vilka olika riktningar finns det inom kristendomen?
Svar: 

Kristendomen är världens största religion, som ungefär 2 miljarder människor bekänner sig till. De tre stora riktningarna är ortodox kristendom, katolicism och protestantism. Det finns dock fler riktningar, såsom den assyriska kyrkofamiljen och anglikanismen. Och inom de olika riktningarna, så finns det undergrupper. Exempelvis är baptism en form av protestantism.

​Läs mer om kristendomen och dess olika riktningar i följande artikel på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom

3 oktober 2018 - 22:46

Kategorier