Vilka muslimer accepterar inte sharia?

Besvarad av Maria Sandelin
Fråga: 
Vilka muslimer accepterar inte sharia?
Svar: 

Om begreppet Sharia och dess ställning i  olika typer av muslimska länder kan du läsa här http://www.signum.se/archive/read.php?id=323

Det finns en undersökning av åsikter i den muslimska världen som gjordes 2008. Där kan man se skillnaderna när det gäller befolkningens inställning till huruvida sharia bör ligga till grund för lagstiftningen. Till exempel svarade 8 procent av de tillfrågade i Azerbajdzjan jakande på frågan medan siffran var 99 procent för Afghanistan. Se tabellen i artikeln https://fof.se/tidning/2013/7/artikel/asikter-i-den-muslimska-varlden

14 januari 2019 - 16:51