Vilka likheter/skillnader finns det mellan judendomen, kristendomen och islams läror?

Besvarad av Emma Johansson
Fråga: 
Vilka likheter/skillnader finns det mellan judendomen, kristendomen och islams läror?
Svar: 

SO-läraren Magnus Söderbom gör en jämförelse mellan de tre religionerna här: https://www.so-rummet.se/content/jamforelse-mellan-kristendomen-judendom...
Här är en länk till en artikel där Christer Hedin, professor i religionsvetenskap beskriver likheter och skillnader mellan islam, kristendom och judendom: https://pedagogiskamagasinet.se/olika-tro-pa-samma-gud/
Christer Hedin har också skrivit en bok i ämnet. Den heter Abrahams barn : vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?

16 maj 2019 - 9:45

Kategorier