Vilka likheter och skillnader finns mellan folkvandringstidens migration och dagens migration?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka likheter och skillnader finns mellan folkvandringstidens migration och dagens migration?
Svar: 

Det finns flera riktigt bra artiklar på exempelvis SO-rummet som pratar om både folkvandringstiden och dess bakomliggande faktorer och detsamma för migrationen i modern tid. Särskilt intressant är en artikel på SO-rummet som handlar om invandring till Sverige ur ett historiskt perspektiv, för det har alltid pågått av en eller annan anledning. 

Du kan läsa mer om dagens migration på dessa sidor:
Fakta om migration - hejsverige.nu
Migration och Integration i Sverige - Immi.se 

5 februari 2020 - 11:48