Vilka likheter och skillnader

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka likheter och skillnader hittar man om man jämför Judendom med en icke-religiös världsuppfattning? Vilket skulle fungera bäst i ett samhälle?
Svar: 

En första sak att göra är att välja en icke-religiös uppfattning, är det en filosofisk eller en politisk ideologi?
Gå sedan till www.SO-rummet.se och leta upp artikeln kring judendom och sedan den som handlar om den icke-religösa-uppfattningen, jämför.

7 november 2017 - 12:48

Kategorier