Vilka länder upprätthåller sanktioner mot Burma (Myanmar)?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka länder upprätthåller sanktioner mot Burma (Myanmar) 2017-2018? Jag vill veta vilka länder som har infört sanktioner mot Burma sedan landet eskalerade sina förföljelser mot den muslimska minoriteten Rohingya. De flesta källor verkar ha några år på nacken.
Svar: 

Bloggen European sanctions, som drivs av två europeiska experter på sanktioner, har aktuell information, t.ex. posten EU extends Burma arms embargo & adopts framework to impose targeted measures från den 26 april i år. Via bloggen hittar du också länkar till själva beslutet  och förordningen. Bloggen innehåller även inlägg om hur USA planerar agera, t.ex. US considers sanctions agains Myanmar/Burma. Genom att välja kategorin Burma/Myanmar i bloggens högerspalt får du en bra överblick över vad som hänt i frågan och länkar till alla relevanta dokument: 
https://europeansanctions.com/category/burmamyanmar/

Du kan även gå direkt till till EU-databasen EUR-Lex och söka på Burma/Myanmar och få fram relevanta beslut och förordningar: 
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=sv&text=burma+myanmar&qid=1527677498119&type=quick&scope=EURLEX&sortOne=DD&sortOneOrder=desc

 

 

 

29 maj 2018 - 13:02