Vilka länder har utlämningsavtal med Sverige?

Besvarad av Malin Gillberg
Fråga: 
Vilka länder har utlämningsavtal med Sverige?
Svar: 

Så här står det på Regeringskansliets sida om Internationellt rättsligt samarbete: "Sverige har av tradition inte krävt avtal med den andra staten för att medge utlämning. En del stater kräver emellertid att det finns ett avtal för att kunna utlämna. Inom EU har utlämningsförfarandet som huvudregel ersatts av överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder (se under rubriken Europeisk arresteringsorder). Inom Norden kommer det nuvarande utlämningsförfarandet inom kort att ersättas av överlämnande enligt en nordisk arresteringsorder. Särskilda regler gäller för samarbetet med internationella domstolar för brott mot internationell humanitär rätt".

Du kan läsa mer om vilka konventioner och avtal som finns och vilka länder som skrivit under här: http://www.government.se/sb/d/16756. Mer om Internationella tribunaler och domstolar kan du läsa här: http://www.regeringen.se/sb/d/1915/a/13759

15 augusti 2013 - 14:17