Vilka länder betraktas tillhör Tredje världen?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Vilka länder betraktas tillhöra tredje världen och hur många människor föds varje år i tredje världen?
Svar: 

Tredje världen är ett uttryck som ibland används om fattiga länder. Ordet började användas i västvärlden under kalla kriget. Den första världen var länderna i Västeuropa och Nordamerika, den andra de kommunistiska länderna och den tredje världen var alla andra. Snart kom tredje världen att användas som ett sammanfattande begrepp för fattiga länder. Numera används ofta begreppet låginkomstländer i stället för tredje världen.

Låginkomstland är detsamma som ett fattigt land. Begreppet låginkomstland har skapats av Världsbanken. Ett land räknas som låginkomstland om det har en bruttonationalinkomst per person som ligger under en viss gräns. År 2017 låg den gränsen vid 1 005 amerikanska dollar (US dollar).
Världsbanken delar på detta sätt in världens länder i höginkomstländer, medelinkomstländer och låginkomstländer. Ofta delas låginkomstländerna i sin tur in i övre låginkomstländer och lägre låginkomstländer, som är världens allra fattigaste länder.

Indelningen tar bara hänsyn till landets inkomster och inte till andra faktorer som också påverkar hur människor i landet har det. Därför har UNDP (FN:s utvecklingsprogram) utvecklat HDI, som är en förkortning för Human Development Index och som tar hänsyn till fler faktorer än bruttonationalinkomsten.

Oftast har dock länder med låg bruttonationalinkomst också lågt HDI, men det behöver inte vara så. De allra flesta av låginkomstländerna ligger i Afrika söder om Sahara.

Källa -  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/låginkomstland (hämtad 2019-01-02)

Wikipedia förklarar begreppet så här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_v%C3%A4rlden

Om födelsetalen i världen - https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/snart-blir-vi-atta-mil...

1 januari 2019 - 20:20