Vilka konsekvenser kan ske på grund av olika religiösa symboleer?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka konsekvenser kan ske på grund av att de tre abrahamitiska religionerna har olika symboler?
Svar: 

Många religiösa symboler är gamla och djupt förknippade med den egna tron och har därför stor betydelse för många människor. Här får du en överblick och förklaring till de vanligaste religiösa symbolerna:
http://www.ungafakta.se/tecken-symboler/religion/
Och sedan kan du läsa vidare om de olika religionerna på SO-rummet (Se länkar i vänsterspalten):
http://​https://www.so-rummet.se/kategorier/religion#

5 februari 2018 - 10:34

Kategorier