Vilka konsekvenser fick pesten, utöver de ekonomiska

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Jag undrar vilka konsekvenser som kom av Pesten bortsett från ekonomiska perspektiv?(att fler behövde jobba och hårdare).
Svar: 

Nationalencyklopedin beskriver att digerdöden även fick ideologiska följder. Man försökte hitta skyldiga och bland andra judar förföljdes och dödades.

”Digerdödens ideologiska inflytande skall ses som en del i ett redan pågående skeende men var ändå betydande. Exempelvis fick döden en betydligt större roll både i konsten och i litteraturen med motiv som dödsdansen. Inom vetenskapen påverkades särskilt medicinen, och den långsamma utvecklingen mot en modern vetenskap påskyndades bl.a. genom att praktikerna bland tidens universitetsutbildade läkare, kirurgerna, omedelbart efter digerdöden fick ökad status och betydelse.”

(En länk till NE.se som fungerar om du genom till exempel bibliotek eller skola har tillgång till betalversionen).

Encyclopedia Britannica skriver även att digerdöden påverkade katolska kyrkan som fick ett minskat inflytande över frågor om frälsning.

25 september 2019 - 15:14

Kategorier