Vilka idéer bygger rasismen på?

Besvarad av Daniel Fahlén
Fråga: 
Vilka idéer bygger rasismen på och hur kunde dessa accepteras som de gjordes i samtliga europeiska samhällen?
Svar: 

Jag tolkar din fråga som att du intresserar dig för den rasism som var utbredd i Europa fram till andra världskrigets slut och som manifesterades genom bland annat nazismen och de rasbiologiska instituten. Efter andra världskrigets slut problematiserades begreppet och tankarna avsevärt.

Rasistiska tankar och idéer hade fått ett starkt fäste i Europa under 1800-talet. Inte minst på grund av kolonialismen som etablerat ett förhållningssätt till de områden och människor som koloniserats, slaveriet var till exempel tillåtet i många delar av världen under stora delar av 1800-talet. Vidare hade idéströmningar som nationalromantiken och socialdarwinismen vuxit fram där man kopplade samman människor av vissa så kallade raser med vissa egenskaper. När de rasistiska ideologierna etablerades under 1900-talet var alltså rasism som idé vanligt förekommande och normaliserad.

Betänk att detta är en kort sammanfattning av en omfattande och komplex rörelse/ideologi/idé, ämnet är dessutom känsligt och problematiskt. Jag rekommenderar därför att du själv fördjupar dig i frågan.

Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Rasism och http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rasism för en ingång i ämnet samt definitioner av begreppet.

30 december 2016 - 22:11