Vilka gener får barnet?

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Hur bestäms det vilka gener som barnet får?
Svar: 

Ett barn får 50% av sin genuppsättning från modern respektive fadern, men ett barns egenskaper påverkas också av miljön som föräldrarna och barnet själv vistas i. Du kan läsa mer om hur arv och miljö påverkar ett barns egenskaper här nedan.

Källor:
NE - http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/arv-och-milj%C3%B6?i_h_w... [20170908]
Illustrerad Vetenskap - http://illvet.se/manniskan/genetik/vilka-slaktingar-delar-flest-gener [20170908]
GP - http://www.gp.se/livsstil/h%C3%A4lsa/dna-r%C3%B6n-f%C3%B6rf%C3%A4dernas-... [20170908]

8 september 2017 - 12:53

Kategorier