Vilka får syssla med djurexperiment?

Besvarad av Krister Aronsson
Fråga: 
Vilka får syssla med djurexperiment i Sverige? Vilka godkänner att de får syssla med det? Varför likställs det inte med tortyr?
Svar: 

Sverige har rätt så strikta lagar när det gäller djurförsök och när det får användas.I den svenska djurskyddslagen har djuren ett eget värde som individer och lidande ska helst undvikas helt. I Sverige måste all forskning med djurförsök godkännas av etiknämnder. På http://www.djurforsok.info finns mer information i ämnet.

3 september 2016 - 14:11