Vilka faktorer påverkar nusvenskan?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
vilka faktorer påverkar nusvenskan?
Svar: 

Från mitten av 1900-talet har språket bl.a. påverkats av TV och massmedia och av att dialekterna trängdes undan när allt fler flyttade från landsbygden till städerna. Fler och fler lånord med engelskt ursprung har kommit in i svenska språket. Ny teknik med mobiler och datorer medför nya ord och vändningar, för att inte tala om nya sätt att publicera sig på Internet, chatt och sms m.m. Läs mer i följande texter: 

Förändras svenska språket för fort?
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forandras-svenska-spraket-for-fort
Så utvecklas språket
https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/sautvecklasspraket.392.html
Så påverkar tekniken vårt språk
https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2013/December/sapaverkarteknikenvartsprak

19 januari 2018 - 11:07

Kategorier