Vilka faktorer påverkar fältskicket?

Besvarad av Markus Hammargren
Fråga: 
exempel på för två olika faktorer som påverkar fältskiktet.
Svar: 

Ljusinsläppet i en skog är en faktor som påverkar fältskiktet. Stort ljusinsläpp till marken ger ett mer välutvecklat fältskick.

En annan faktor är förnans kvalitet. Förnan är en benämning på organiskt material som ligger på marken och som består till största delen av döda men inte helt nedbrutna växtdelar. Tillsammans med markens egenskaper kommer detta att inverka på jordmånsbildningen, det vill säga olika markprocesser som styrs av klimatet, organismerna, tiden, topografin, mineralogi och jordart och andra geologiska egenskaper. Det här ger i sin tur olika förutsättningar för olika arter att etableras fältskiktet.

Via nedanstående länkar kan du läsa mer.
 

https://www.skogen.se/glossary/skog

https://www.skogssverige.se/varfor-har-ofta-lovskogar-ett-rikare-faltski...

https://www.skogen.se/glossary/jordmansbildning

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rna
 

 

29 maj 2020 - 15:08