Vilka EU-länder ska ta emot utomeuropéer?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka EU-länder ska tvingas ta emot utomeuropéer?
Svar: 

När det gäller fördelningen av flyktingar inom EU, så pågår fortfarande förhandlingar. Mer om detta kan du läsa här:

EU:s flykting- och asylpolitik
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl/

Om du vill veta mer om det aktuella läget när det gäller migration, så finns mycket fakta att hämta på följande webbplats:

Statistik om migration och migranter
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv

17 januari 2017 - 16:00