Vilka bokstäver finns i dna?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka bokstäver finns i dna? Var lagras DNA:et? Vad är RNA och hur fungerar de?
Svar: 

Jag samlade ihop lite frågor kring DNA för svaret på dem finns i bland annat följade artiklar:

Nationalencyklopedin, DNA. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dna (hämtad 2017-09-11)
Nationalencyklopedin, genetik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/genetik (hämtad 2017-09-11)
https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik
http://genteknik.nu/cellen/

8 september 2017 - 12:52