Vilka bokförläggare finns det i Sverige?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka bokförläggare finns det i Sverige? Och vilka böcker var och en gör?
Svar: 

På Wikipedia hittar du en lista över svenska bokförlag. Som du kommer att se är det många, alltför många för att vi ska kunna lista dem här.

Svenska bokförlag - WIkipedia

2 maj 2019 - 13:17