Vilka böcker gallras ut från ett bibliotek ?

Besvarad av Gustav Hedlund
Fråga: 
Vilka böcker gallras ut från ett bibliotek ?
Svar: 

Jag tolkar din fråga som att den gäller folkbibliotek, dvs. de bibliotek som finns i varje kommun och är öppna för allmänheten.

Det finns ingen lag eller liknande som bestämmer vilka böcker som ska gallras och hur. Vad som gallras beror på olika faktorer. Jag tänkte gå igenom några av dessa här under, men först är det värt att nämna att mycket gallring beror på ren platsbrist. Utrymmet för att förvara böcker är alltid begränsat. Mindre bibliotek kan i regel hålla ett mindre bestånd, vilket biblioteken alltid måste förhålla sig till i sin verksamhet.

Det kan vara intressant att veta också att det finns specifika bibliotek som till skillnad från vanliga folkbibliotek har som särskilt uppdrag att bevara litteratur.
I Sverige har Kungliga biblioteket som uppdrag att samla in allt material som släpps i Sverige, och i det uppdraget ingår det även att inte gallra. De samlar inte bara in böcker, utan även till exempel tidskrifter, spel och film.

Även Sveriges depåbibliotek i Umeå jobbar med att samla in olika typer av litteratur som kanske inte får plats på vanliga folkbibliotek. Därifrån kan alla privatpersoner beställa böcker att låna. Stora delar av beståndet är gåvor och donationer från bland annat folkbibliotek, till exempel sådant som gallras men anses vara sällsynt eller värdefullt på något vis.

Några faktorer som påverkar valet av vilka böcker som gallras ur bibliotekets bestånd:
- Bokens skick. Slitna och skadade böcker, eller böcker som i övrigt är förstörda genom att någon till exempel skrivit i dem gallras ofta om de inte kan lagas på ett snyggt sätt.
- Antal exemplar. Ofta har bibliotek fler exemplar än nödvändigt av samma titel. Det kan till exempel bero på att efterfrågan minskat med tiden.
- Antal utlån. Böcker som väldigt sällan lånas riskerar såklart att gallras, åtminstone om titeln i övrigt inte har något vidare värde (till exempel om den inte är sällsynt eller att det saknas litteratur i samma ämne).
- Hur aktuell kunskapen i boken är. Detta gäller facklitteratur. Vissa böcker är helt enkelt inte längre relevanta att ha kvar om det finns annan litteratur som är mer aktuell. Det kan vara för att kunskapen har utvecklats väldigt mycket, eller att det boken handlar om i sig är så förändrat. Ett tydligt exempel kan vara böcker i juridik. Det är såklart oftast inte intressant att behålla en bok som förklarar en lag som kanske inte ens finns längre. Teknik kan vara ett annat sådant ämne.
- Nya upplagor av samma titel köps in. Detta gäller också främst facklitteratur. Vissa böcker uppdateras och släpps på nytt, och vissa uppdateras årligen. Många resehandböcker kommer till exempel konstant i nya upplagor.
- Historiskt intresse. Böcker som är av särskilt historiskt intresse, till exempel litteraturklassiker och liknande, sparas ofta även om de inte lånas i särskilt hög grad.
- Lokalt intresse. Det finns säkert jättefina verk om kyrkan i Grums, men det kanske inte är tillräckligt intressant för att bibliotek i till exempel Östergötland ska ha sådana böcker. Däremot så är det desto mer relevant att bevara litteratur relaterat till det egna geografiska området, oavsett bokens popularitet eller aktualitet i övrigt.
- Olämpligt innehåll. Ibland kan böcker gallras för att de till exempel direkt uppmanar till brott av olika slag, består av grovt sexuellt innehåll som är klart olämpligt för målgruppen, eller ger tydliga uttryck för till exempel rasism i opassande sammanhang.

Sedan ställs såklart allt i relation till bibliotekets storlek och dess specifika uppdrag. I vissa fall kan allmänheten tycka att ett bibliotek sköter detta på fel sätt, och därför kan gallring ibland vara kontroversiellt. Personligen tycker jag att sådana debatter är nyttiga att ha.

När bibliotek gallrar böcker så är det också rutin att undersöka om boken av något skäl ändå bör bevaras, men kanske inte på det aktuella biblioteket. Då kan den till exempel skickas till Sveriges depåbibliotek i Umeå.

Många bibliotek brukar i första hand försöka sälja eller skänka sina böcker om de är i någorlunda gott skick.

Här följer några länkar till...

..information om Kungliga biblioteket samt Sveriges depåbibliotek:
http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/depabiblioteket/
https://www.kb.se/om-oss/det-har-gor-vi/nationalbibliotek.html

...artiklar och information om gallring på bibliotek
https://www.stadsbiblioteket.nu/gallring-pa-biblioteken/
https://www.jp.se/article/bibliotekschef-det-har-alltid-gallrats-bland-bockerna/
http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/nya-tider-pa-biblioteken/
https://www.dn.se/kultur-noje/josefsson-botkyrkas-bibliotek-branner-pippi-bocker-av-ideologiska-skal/

...en uppsats i ämnet:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:537323/FULLTEXT01.pdf

 

 

 

 

12 september 2018 - 15:08