Vilka böcker är de mest utlåna

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Vilka böcker är de mest utlånade på svenska fängelsebibliotek?
Svar: 

Jag hittar ingen sammanställning av utlåningsstatistik på alla fängelsebibliotek, men det har skrivits ett examensarbete som heter Information innanför murarna där det undersökts vilken typ av litteratur som efterfrågas på fängelsebibliotek. 
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1317864

Enligt den finns många likheter med vad som efterfrågas på ett folkbibliotek - deckare och thrillers. Men även fantasy, Självbiografier, träningsböcker, tatueringsböcker, böcker om före detta kriminella, antikvitetsböcker, nobelpristagare, Böcker om pitbullterriers, religiösa böcker och självutvecklingsböcker.
Även boken Monster av Kody Scott är efterfrågad.

21 mars 2019 - 17:13

Kategorier