Vilka biologiska förklaringar

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Vilka biologiska förklaringar finns det till brottslighet? Vilka subkulturella förklaringar finns det till brottslighet?
Svar: 

På Brottsrummet.se som är en webbsida som görs av Brottsförebyggande rådet kan man läsa detta svar:
"Det finns inga kriminella gener. Däremot finns en del forskning om så kallade genetiska riskfaktorer. Dessa riskfaktorer kan leda till att man senare i livet blir kriminell (men behöver inte göra det). Det kan handla om allvarliga svårigheter att koncentrera sig eller svårigheter att utvecklas kunskapsmässigt eller känslomässigt. Arv och miljö hänger dock ihop. Terrie E Moffitt, en brittisk forskare i kriminologi, har visat att barn med en viss "högriskgen" bara blir antisociala och våldsamma om de behandlades illa. Alltså gav inte genen i sig upphov till ett antisocialt och kriminellt beteende."
Läs mer här http://www.brottsrummet.se/sv/vem-blir-kriminell

Subkulturella förklaringar till brottslighet
En subkultur är en grupp med gemensamma grundval som till exempel värderingar, beteende,levnadssätt och attityder som i någon form avviker från den stora kulturen. I en uppsats skriven av Susanna Edvardsen och Jeanette Olsen
"I Kriminella ungdomsgäng– en studie om grupptillhörighet, gängkriminalitet och professionellas insatser" kan man läsa mer  om detta. Resultatet visade huvudsakligen att ungdomar befann sig i kriminella ungdomsgäng eftersom de sökte en tillhörighet, bekräftelse, att bli någon.

2 december 2016 - 19:46