Vilka åtgärder gjordes efter 9/11-attacken?

Besvarad av Ann Nilsson
Fråga: 
Vilka åtgärder gjordes efter 9/11 attacken i USA för att undvika att något liknande skulle ske igen?
Svar: 

Säkerheten har höjts i världen och olika samarbeten och sätt att bekämpa terrorism har skapats efter attackerna den 11/9 2001. Du kan googla fakta om din fråga genom att t.ex. skriva åtgärder efter 11 september . På säkerhetspolitik.se står det om de olika globala samarbeten för att bekämpa terrorism. På SO-rummet finns mycket material att titta vidare på. Om de straffrättsliga åtgärderna kan du läsa i examensarbetet "Tiden efter den 11 september- en studie kring vidtagna straffrättsliga åtgärder" av Anna Ewetz.

12 maj 2020 - 10:56