Vilka är med i Dramatens styrelse och teaterledning?

Besvarad av Emmy Wahlgren
Fråga: 
Vilka är med i Dramatens styrelse och teaterledning?
Svar: 

Dramatens styrelse består av tio personer. Styrelseordförande är Ulrika Årehed Kågström. Övriga ledamöter i Dramatens styrelse: Jesús Azpeitia Seron, Sara Danius, Raoul Grünthal, Eva Hamilton, Tanja Lorentzon, Amanda Lundeteg, Biljana Pehrsson, Tasso Stafilidis och Jens Thiman.

​Dramatens ledning består av nio personer. Teaterchef och VD är Eirik Stubø. Övriga personer i Dramatens ledningsgrupp: Maria Groop Russel, Karin Unghanse, Thomas Wickell, Susanne Ömossa, Emma Meyer Dunér, Åsa Lassfolk, Kalle Ottosson och Fredrik Österholm.

​Läs mer om Dramatens styrelse och ledning på Dramatens hemsida: https://www.dramaten.se/om-dramaten/bolagsstyrning/

27 mars 2019 - 11:21

Kategorier