Vilka är huvudtankarna inom internationella realismen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka är huvudtankarna inom internationella realismen?
Svar: 

Jag tolkar din fråga som att den handlar om realismen som  teoretisk inriktning inom internationella relationer och då bör följande texter vara till hjälp:

Realism
http://www.internationellarelationer.n.nu/realism-2
Det internationella systemet
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationell-sakerhet/Det-internationella-systemet/
Internationella relationer – realism och liberalism
http://www.iei.liu.se/program/shk/filarkiv/vt+2010/inriktning/f%C3%B6rel%C3%A4sningsmaterial+statsvetenskap/1.149334/IRFrelsning1.pdf

5 april 2017 - 22:25