Vilka är fördelarna och nackdelar med demokrati?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka är fördelarna och nackdelarna med att fatta ett beslut demokratiskt?
21 september 2018 - 13:49