vilka är de viktigaste huvudtankarna under realismen

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
vilka är de viktigaste huvudtankarna under realismen ?
Svar: 

Hej,

Du skriver inte vilken realism det är frågan om men jag hoppas att det är realismen inom litteraturen du menar. Huvudtankarna inom realismen är att man i motsats till den tidigare epoken romantiken ville ta avstånd från känsla och fantasi, det gåtfulla och det mystiska och istället skriva om vanliga männiksor som lever här och nu och har vanliga liv och problem. Skildringen ska vara verklighetstrogen och världen ska utforskas och undersökas med den naturvetenskapliga metoden som förebild. Författarna inom realismen gav sig gärna ut i verkligheten och samlade fakta. En av de mest kända realistiska författarna , Gustave Flaubert, är känd för att i sina böcker ha med väldigt precisa detaljer. Han kan beskriva en tvål, med färg och doft på ett sätt som inte var vanligt innan i litteraturen. Det här och mer kan du läsa om i boken Realismen av Leif Eriksson och Christer Lundfall.
Med vänliga hälsningar
/Martin Lövstrand

4 mars 2014 - 9:52