Vilka är de två huvudsakliga riktningarna inom islam?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka är de två huvudsakliga riktningarna inom islam? På vilka sätt skiljer de sig åt? Kan du förklara hur schismen inom islam uppstod?
Svar: 

Islams två huvudinriktningar är sunni och shia och du kan läsa mer om dem i följande texter:

Olika riktningar inom islam
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/olika-riktningar-inom-islam
Viktigt att veta om islam
http://www.islamguiden.com/islam/omislam.pdf

1 december 2016 - 14:05

Kategorier