Vilka är de tre största muslimska grupperna i Sverige?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Vilka är de tre största muslimska folkgrupperna i Sverige?
Svar: 

Hej
Svaret nedan är från Wikipedia:
Något mer än två tredjedelar av muslimerna i Sverige är sunnimuslimer. I en statistiskt representativ studie av muslimska lokalorganisationer uppgav 80 procent att deras organisation var sunnimuslimsk.[28] Bland sunnimuslimerna finns interna variationer, i form av bland annat olika teologiska, rättsliga, geografiska och politiska riktningar.
Shiamuslimer i olika samfund.
Ahmadiyyamuslimer.
Olika sufiordnar.

 

7 februari 2020 - 8:21