Vilka är de grammatiska reglerna för taggar/hashtaggar?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
Vilka är de grammatiska reglerna för taggar/hashtaggar? Skiljer sig reglerna åt beroende på sammanhang som vetenskapligt/talspråk osv.
Svar: 

Efter en del sökningar på internet kan jag tyvärr inte hitta någon information om specifika grammatiska regler kring hashtags. Hashtags används främst på sociala medier för att kategorisera och göra inlägg sökbara. Genom att hashtagga inlägg kan andra användare söka efter inlägg som hör till en specifik diskussion eller ett visst ämne.

Det jag har hittat är regler och tips kring hur man skriver hashtags för att få dem att fungera på rätt sätt. Jag har också hittat en del sidor som ger tips kring hur man kan skriva för att göra sina hashtags lätta att läsa och förstå. En del sidor tar även upp hur man hashtaggar på ett smart sätt i till exempel marknadsföring.

För att en hashtag ska fungera korrekt på till exempel Twitter, Facebook och Instagram ska man tänka på följande:

  • Tecknet # ska placeras före ordet som taggas. Till exempel #bibblan
  • Det går bra att använda siffror och vanliga bokstäver, både stora och små
  • Hashtaggen ska inte innehålla specialtecken eller mellanslag
  • Istället för mellanslag kan man använda tecknet _ (underscore). Till exempel #bibblan_svarar

Läs mer här: How to use social media hashtags

Det finns många sidor som ger tips på hur du kan skriva dina hashtags för att andra ska förstå dem. Du kan läsa mer på dessa länkar:

Hoppas att du är nöjd med svaret, annars får du höra av dig till oss igen!

 

 

28 oktober 2019 - 23:47