Vilka anses tillhöra gruppen "anhöriginvandring"?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka anses tillhöra gruppen "anhöriginvandring"?
Svar: 

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och även adoptivbarn. Översiktlig information och statistik finns på webbplatsen Migrationsinfo:

Anhöriginvandring
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/anhoriginvandring/

Utförligare information om regler och ansökningsförfarande finns på Migrationsverkets webbplats:

Flytta till någon i Sverige
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html

22 november 2016 - 17:52