Första världskrigets viktigaste händelser

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vilka 10-12 händelser är viktigast under första världskriget och varför?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga! :) Det är en väldigt intressant fråga! :) Men också väldigt komplex och det är svårt att ge ett enkelt svar. Långt blir det i alla fall. :)

Enligt mig (Och Du frågar ju mig. :) ) är de viktigaste händelserna under 1:a världskriget dessa (Ej i prioritetsordning):

 1.  Skyttegravskriget och dödläget på Västfronten. (Detta är nog det som de flesta förknippar med detta krig och det innebar ett fruktansvärt lidande och en manspillan utan dess like).
 2. Slaget vid Cambrai i november 1917. (Stridsvagnen gjorde debut på slagfältet och i detta slag använde man samverkande vapensystem som flyg, infanteri och pansar på ett effektivt sätt.) 
 3. Användandet och utvecklandet av stridsvagnen för att bryta dödläget. (Stridsvagnen är ett vapensystem som än idag används. I detta krig var det engelsmännen som drog det längsta strået men tyskarna skulle under 2:a världskriget komma att visa att man behärskade den nya tekniken till fulländning.) 
 4. Användandet av stridsgas. (Ett fruktansvärt vapen som skapade oerhört mycket lidande, vars användning trotsade även dåtidens internationella konventioner. Den andra gången gas användes i krig, var under Iran-Irak-kriget under sent 1980-tal.)
 5. Ny anfallstaktik utvecklades för att komma till rätta med det statiska utnötningskriget i skyttegravarna. (De tyska pionjärerna/stormtrupperna d.v.s. lätt och snabbrörligt infanteri blev hörnstenar i den nya doktrin som utarbetades under mellankrigstiden och som skulle mynna ut i begreppet "blixtkrig". )
 6. Den ryska revolutionen. (En händelse som bl.a. påverkade moralen och stridsviljan hos de ryska trupperna, att Ryssland ville ha en snabbt slut på kriget vilket slutade i freden i Brest-Litovsk samt landavträdelser av ryskt territorium och frihet för ryska vasallstater som de baltiska staterna och Ukraina.) 
 7. Påskupproret på Irland, påsken 1916. (Irland försökte frigöra sig från Storbritannien och var ett av uttrycken för den nationalism och de nya nationalstater som kriget förde med sig.)
 8. Lawrence av Arabiens verksamhet i Mellanöstern och Arabien. (T.E. Lawrence var en brittisk underrättelseofficer som aktivt sökte få med sig arabiska stammar och klaner för Storbritannien mot det Ottomanska riket som större delen av dessa länder lydde under. Hans verksamhet sammanföll med arabiska nationella strävanden, vilka efter det Ottomanska rikets upplösning påverkar världen än idag.) 
 9. Det faktum att det var ett världskrig med krigsskådeplatser inte bara på Västfronten utan över en stor del av världen.
 10. Landstigningen vid Gallipoli 1915. (Ett ökänt militärt fiasko som ledde till att Churchill fick avgå som ansvarig minister. Men han kom ju tillbaka med besked senare. :) )
 11. Skagerackslaget 1916. Historiens största, och om jag inte missminner mig även sista, drabbning mellan ytstridsfartyg, där fartyg bekämpade varandra med kanoner och torpeder. (Ett mytomspunnet slag där ingen riktigt kunde utropa sig till vinnare.)

Dessa ovan nämnda händelser och skeenden är de jag skulle säga var de viktigaste under 1:a världskriget.

Följande subjektiva litteraturlista innehåller såväl lättillgängliga titlar som Du hittar på många bibliotek som läsning där Du får fjärrlåna från andra bibliotek eller som, vid intresse, Du får be Ditt bibliotek köpa in. De flesta av dem behandlar endast vissa aspekter av konflikten, då det inte finns så många titlar som tar ett helhetsgrepp på 1:a världskriget. 

 • Bull. "German assault troops of the first world war". (Intressant om stormtruppstaktikens födelse).
 • Jones. "World war I gas warfare tactics and equipment". Nr 150 i Ospreys serie Elite.
 • Glidden. "The sideshows". (Ingår i en serie om mottagare av Victoriakorset (=tapperhetsmedalj) under 1:a världskriget. Denna del behandlar krigsskådeplatser utanför Europa som Mesopotamien och Afrika och några av de människor som stred där).
 • Keegan. "Det första världskriget". (Sir John Keegan var en känd brittisk militärhistoriker.)
 • Lupander. "Skagerackslaget 1916: titanernas kamp". ( En intressant genomgång som sätter slaget i sitt sammanhang.)
 • Moorehead. "Gallipoli: första världskrigets största misstag". 
 • Robertshaw. "Somme 1916: döden i skyttegravarna". ( I sig mycket läsvärd men i bokens andra del har David Fletcher skrivit intresseväckande och lättillgängligt om stridsvagnens utveckling: "Mark I Tank". )
 • Turner. "Cambrai 1917: the birth of armoured warfare". Nr 187 i Ospreys serie Campaign. (Dödläget bryts med hjälp av bl.a. tanks. ) 

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks (SMB:s) serie Första världskriget i 6 delar är också utmärkt och ger en mycket god överblick av ämnet. Jag vill verkligen rekommendera den! Den finns på en del folkbibliotek. Följande delar ingår:

 1. Neiberg. "Västfronten 1914-1916. Från Schlieffenplanen till Verdun och Somme".
 2. Wiest. "Västfronten 1917-1918. Pansar , gas och fly bryter dödläget".
 3. Nieberg & Jordan. "Östfronten 1914-1920. Från Tannenberg till det rysk-polska kriget".
 4. Jordan. "Ett imperiums fall. Österrike-Ungern, Italien och Afrika".
 5. Erickson. "Gallipoli & Mellanöstern 1914-1918. Från Dardanellerna till Jerusalems fall".
 6. Benbow. "Sjökriget 1914-1918. Från Falklandsöarna till Zeebrugge".

Lycka till! 

//Nisse

18 mars 2014 - 13:25

Kategorier