Varför vattenmagasin

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Vid vattenkraftverken har man byggt vattenmagasin. Varför har man gjort det?
Svar: 

Jag vet inte om du tänker på något särskilt kraftverk och magasin? Rent allmänt om tekniken och om hur magasinen hänger ihop med kraftverken kan du läsa om på Energimyndighetens webbplats: http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/For...
Energibolagen har också informationssidor du kan titta på.  Vattenfall är en av dem:
http://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/vattenkr...

5 mars 2014 - 10:12