Vi söker faktaböcker för barn

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
Vi söker faktaböcker för barn i samma stil som "Pest och kolera, historiska farsoter" av Magnus Västerbro. Det vi uppskattade med den boken var att det fanns små berättelser invävda i bokens olika kapitel, att den tog upp ett och samma tema ur flera olika perspektiv och att den var på rätt svårighetsnivå för vårt barn. Faktaböckerna får gärna handla om någonting annat än sjukdomar, men det är trevligt om de på något sätt anknyter till historiska händelser. Vilka är era bästa tips på faktaböcker som lämpar sig för högläsning för barn i åldern 9-12 år?
Svar: 

Anne Franks Dagbok har kommit ut i olika upplagor, alltid lika intressant, den är även filmatiserad. Vibeke Olsson har skrivit en serie om Ulrike, ej placerad som faktabok men baserad på verklighet. Uri Orlev har också skrivit en berättelse som har verklighetsbakgrund På flykt. Läs även i boktipslitteratur såsom Att läsa högt, viktigt, roligt. härligt av Inger Hasselgren, Resan genom historien av Åke Hellstrand, Börja berätta, Faktaboktipset och Tusentipset, alla dessa utgivna av  Bibliotekstjänst och ger en mängd tips på litteratur för olika åldrar och i olika genrer, dessa finns att ta del av på ditt närmaste bibliotek, antingen som hemlån eller att läsa i på biblioteket.

2 november 2017 - 7:10