Vi och dem under medeltiden och i nutida politik?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Den politiska konstruktionen av ett vi(västländer) och ett dem(östländer) under medeltiden och ett skapande av ett vi och ett dem i nutida politik?
Svar: 

Lite mer om uppdelningen mellan väst och öst under medeltiden kan du läsa här:

Alternativa medeltider
http://svenska123.se/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=81 Bysans byggdes med blandekonomi
http://www.svd.se/bysans-byggdes-med-blandekonomi Medeltidens kulturhistoria
http://www.slideshare.net/andrzejferber/medeltidens-kulturhistoria

Bibblan svarar har dessutom tidigare svarat på en liknade fråga, där du hittar ytterligare material om både medeltiden och nutiden. Det svaret finns här:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/den-politiska-konstruktionen-av-ett-vi-och-dem-under-medeltiden-och-i-nutida-politik

5 december 2015 - 11:21