Vetenskap, religion och terrorism?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur kan jag koppla ihop vetenskap och religion när jag ska argumentera mot att terrorister ska spränga jorden?
Svar: 

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka din fråga, så du får länkar till några texter, som diskuterar terrorism utifrån lite olika utgångspunkter och som förhoppningsvis kan hjälpa dig med din frågeställning:

Terrorism ger allvarliga följder på ekonomin
http://www.dn.se/ekonomi/terrorism-ger-allvarliga-foljder-pa-ekonomin/
Terrorism – rötter, orsaker och åtgärder
https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/terrorism-rotter-orsaker-och-atgarder/
Terrorn och dess konsekvenser
http://manskligsakerhet.se/2015/11/14/terrorn-och-dess-konsekvenser/
Har du koll – säkerhetspolitik
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26361.pdf
Fattigdom och hopplöshet föder terrorism
http://www.nytid.fi/2007/06/fattigdom-och-hopploshet-foder-terrorism/

1 december 2016 - 16:46