Vetenskap och vetenskap?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilken skillnad finns det mellan olika typer av vetenskap(naturvetenskap,matematik,humaniora/samhällsvetenskap? Vad kan man säga är “vetenskapens svaga punkt” när det gäller att undersöka verkligheten?
Svar: 

På Ne.se kan du läsa bland annat:
Metodmässigt brukar man indela vetenskapen i rationell eller deduktiv vetenskap (t.ex. matematik och logik) och empirisk eller induktiv vetenskap (t.ex. biologi och historia). En annan indelningsgrund består i att man skiljer mellan naturvetenskap och humaniora, men med tilltagande specialisering blir det allt vanligare med en mer detaljerad indelning (t.ex. datavetenskap, geovetenskap, samhällsvetenskap).

Även wikipedias artikel är bra.

Nationalencyklopedin, vetenskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vetenskap (hämtad 2017-05-30)
wikipedia, Vetenskap. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap (hämtad 2017-05-30)

29 maj 2017 - 9:33

Kategorier