Verb av Facebook

Fråga: 
Om man skriver på Instagram instagrammar man, men vad gör man när man skriver på Facebook?
Svar: 

Den 22 maj 2013 lade Språkrådet upp följande fråga på Facebook: "Vad använder du för verb när du skriver eller säger att du är ute på Facebook? Facebooka, fejsbucka, fb:a, fba, fejsa eller något helt annat?" De flesta som svarat anger att de använder sig av facebooka om man inte använder sig av en omskrivning såsom kollar Facebook. 

18 mars 2017 - 8:00

Kategorier