Vem var Betty Pettersson?

Besvarad av Tove Hjort
Fråga: 
Vem var Betty Pettersson?
Svar: 

Kanske tänker du på Sveriges första kvinnliga student? Göteborgs universitetsbibliotek har en artikel om Betty Pettersson:

"Betty Pettersson var dotter till en sadelmakare i Visby. Hon försörjde sig som guvernant fram till 1871, då hon vid 33 års ålder som första kvinna avlade studentexamen, som privatist vid Nya Elementarskolan i Stockholm. Året därpå fick hon med kunglig dispens tillstånd att studera vid Uppsala universitet, där hon blev Sveriges första kvinnliga student någonsin. Hon fick inte besöka rektorn eller nationen utan att ha en manlig släkting med sig och kunde inte deltaga i andra aktiviteter än föreläsningar och seminarier. Hon tog fil.kand.examen 1875. Hennes huvudämne var nyeuropeisk språkforskning men hon hann även med åtta andra ämnen.Betty Pettersson blev efter sin examen den första kvinna som anställdes vid ett statligt pojkläroverk. 1877 blev hon extralärare vid Östra realskolan i Stockholm. Hon var en god pedagog, som vann elevernas och deras föräldrars förtroende, men hon fick ständigt kämpa för att övervinna sina manliga kollegers motstånd."

Källa: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/biografier/pettersson.xml

10 mars 2018 - 18:02

Kategorier