Vem uppfann matte?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vem upfan matte?
Svar: 

Det går inte att säga att någon uppfann matematiken eller att matematiken uppstod vid ett visst tillfälle, eftersom matematikens historia går mycket långt tillbaka i tiden och dess ursprung är fortfarande delvis ett mysterium. Du kan läsa mer om detta i t.ex. Wikipedia eller Nationalencyklopedin.
 

24 januari 2017 - 10:30

Kategorier