Vem uppfann datorn?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Vem uppfann datorn?
Svar: 

Här får du några länkar till olika artiklar om datorns historia: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.32736/tysken-som-uppfann-datorn (ComputerSweden) https://people.kth.se/~e97_fne/datorhistoria/ (KTH, Kungliga tekniska högskolan) http://www.tekniskamuseet.se/1/190.html (Tekniska muséet) http://www.datakompaniet.se/datorns-historia/ (Datakompaniet)

Så här har det svarats tidigare på Bibblan svarar. När det gäller datorn så kan man inte säga att det bara var en person som uppfann den, utan det var flera olika personer som byggde vidare på varandras uppfinningar. Det kan man läsa t ex i Nationalencyklopedin, om man slår upp ordet dator. Charles Babbage uppfann på 1820-talet automatiska beräkningsmaskiner. Man använde sig då av hålkort för att få maskinen att fungera. Först på 1880-talet började man dock använda hålkortsmaskinerna (utvecklare: Herman Hollerith), när man räknade hur många som bodde i USA. Hålkort användes ända fram till 1980-talet. Digitala maskiner började användas på 1930-talet, i telefonväxlar.

Den första riktiga datorn byggdes 1946 och hette ENIAC, byggd av Presper Eckert och John Mauchly. Efter det byggdes allt bättre och mindre datorer och under 1970-talet började persondatorer att byggas och säljas. Det här kan man alltså läsa om i Nationalencyklopedin, men du kan också läsa på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorns_historia

4 april 2016 - 11:41