Vem styr Sverige?

Fråga: 
Man brukar ju säga att regeringen är de som styr Sverige men det är riksdagen som fattar besluten. Hur kan man då styra något om det är någon annan som fattar besluten?
Svar: 

Svensk demokrati är uppbyggd som ett parlamentariskt system. På regeringens och riksdagens webbplatser kan läsa om deras olika roller.
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/

4 december 2015 - 13:55