Vem kom på att det finns luft?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
vem kom på att det finns luft?
Svar: 

Att det finns luft har människan nog alltid vetat, men vad den består av och vad den betyder fick en inte klart för sig förrän på 1700-talet. Under antiken trodde filosoferna till exempel att allt bestod av fyra element, jord, luft, eld och vatten och att allt på jorden var skapat av kombinationer av de fyra elementen. 

Läs mer här i Populär historia och i Wikipedias artiklar:
http://popularhistoria.se/artiklar/grundamnenas-svenska-upptackare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_atmosf%C3%A4r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syre

19 januari 2018 - 13:32