Vem kom på alla hjärtans dag

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Vem kom på alla hjärtans dag
Svar: 

I Sverige brukar Valentindagen kallas Alla hjärtans dag. Så här står det i Nationalencyklopedin:
”Även om denna traditions införande och moderna utformning i Sverige kan härledas ur amerikansk sed rör det sig om en vårfest med rötter i antiken. Valentindagen är uppkallad efter ett helgon, Sankt Valentin från Terni (se Valentinus), som led martyrdöden denna dag kring 270. Innan han avrättades av kejsar Claudius lär han ha smugglat ut ett kort till den kvinna han var förälskad i. Detta ses som förebild till de Valentinkort som i den anglosaxiska världen är förknippade med denna dag.”
Läs också artikeln på Nordiska Museets hemsida:
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/alla-hjartans-dag

13 februari 2018 - 9:20

Kategorier