Vem är Jean-Claude Juncker?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vem är Jean-Claude Juncker? Vem har röstat fram honom?
Svar: 

Jean-Claude Juncker, född 9 december 1954 i Redange-sur-Attert i Luxemburg, är en luxemburgsk advokat, kristdemokratisk politiker och statsman som är Europeiska kommissionens ordförande sedan den 1 november 2014. (Wikipedia)

Kommissionens ordförande utses efter Europaparlamentsvalet vart femte år. Europeiska rådet föreslår med kvalificerad majoritet en ny ordförande för kommissionen med hänsyn till det senaste Europaparlamentsvalet. Kandidaten måste därefter bli vald av Europaparlamentet och utses tillsammans med sin kommission av Europeiska rådet efter godkännande av Europaparlamentet. (Wikipedia)

Vill du försjunka än djupare i Europakommissionens ledarskap kan du läsa om det på bland annat EU:s egna sidor:
How are the Commission President and Commissioners appointed?
Jean-Claude Juncker
EU-institutionernas ledare – vem gör vad?

26 maj 2019 - 12:20