vem är carl von linne

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
vem är carl von linne
Svar: 

Han är en av våra största vetenskapsmän. I SO-rummet finns information om honom

"Du och alla andra levande människor tillhör arten Homo sapiens. Den som 1758 gav vår art det namnet var Sveriges genom tiderna mest berömde vetenskapsman – Carl von Linné. Han gav också tusentals andra arter från växt- och djurriket latinska namn enligt ett system han själv kommit på. "Har det sedan Skapelsen skett ett liknande namngivningsarbete", skrev en samtida beundrare. Linné kom också på ett sätt att bestämma till vilka grupper olika växter hörde. Systemet används än idag och alla nyupptäckta arter får namn och klassificeras enligt det"

Läs vidare här
https://www.so-rummet.se/search?search_api=linne+carl+von

12 oktober 2020 - 12:53