Vilken växtlighet utmärker den tempererade zonen?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Vilken växtlighet utmärker den temererade zonen?
Svar: 

Hej!

Läs och se länkarna om klimatzoner i detta tidigare svar från Bibblansvarar.se:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/varfor-har-vi-klimatzoner
För en övergripande bild om de olika zonerna, deras natur och viktiga begrepp se denna sida från SO-rummet.se om Naturgeografi:
https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/naturgeografi#
SO-rummet har även en kort film-presentation om de s.k. vegetationszonerna:
https://www.so-rummet.se/content/vegetationszonerna
Samt denna sammanfattande film från studi.se:
https://www.studi.se/l/klimat-och-vegetationszoner

 

29 maj 2018 - 13:25