Växtceller och djurceller

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Växtceller och djurceller skiljer sig åt i några avseenden. Nämn tre organeller som växtceller har men som djurceller saknar. Vilka är dessa organellers funktion?
Svar: 

Vilka organeller det finns i djur- respektive växtceller kan du bland annat läsa om på wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organell
eller kanske på NE.se:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/cell

6 mars 2018 - 13:53